Welsh Music

Welsh Music

Welsh Music
Director of Music: 
George Guest
Organ Scholar: 
Andrew Nethsingha
Release date: 
February 1988
Featuring: 
 • Jeremy Huw Williams (Baritone)
 • Marcus Polglase (Tenor)
 • James Turnbull (Alto)
 • Alistair Flutter (Treble)
 • Benedict Perch (Treble)
Record label: 
Sain
Catalogue number: 
Sain 1467 D

Track list

 1. Codi fy llygaid wnaf (Dilys Elwyn-Edwards)
 2. O Arglwydd, dal ni'n ddiogel (Bradwen Jones)
 3. Dwy garol gynnar (tr. George Guest): (i) Ar fore Dydd Nadolig (ii) Myn Mair
 4. Iesu, drud ddifyrrwch dynion (J. S. Bach)
 5. Dwy garol Adfent (Raymond Williams): (i) Greawdwr Nef a Daear lawr (ii) Pan fo'r stormydd garwa'n curo
 6. Y Nefoedd sydd yn datgan gogoniant Duw (Mathias)
 7. Yr Arglwydd yw fy Mugail (Dilys Elwyn-Edwards)
 8. Pum cân gyfriniol (Vaughan Williams): (i) Y Pasg (ii) Mi roddais flodau (iii) "Croeso," medd Cariad (iv) Yr Alwad (v) Antiphon
 9. Dyrchafaf fy llygaid (T. Hopkin Evans)

Share this

Latest webcast

Recorded on
19 October 2023
 • Introit - Parsons: Ave Maria
 • Responses and Preces: Radcliffe
 • Psalm 25.1-8
 • Readings: Isaiah 40, 1-11, Luke 1, 57-66, 80
 • Jackson in G
 • MacMillan: Christus Vincit
 • Voluntary: Langlais, Acclamations (Suite Medievale)

Latest news

Magnificat 3

The third installment in our Magnificat series has been shortlisted for the choral award, making it the second album to be nominated for a Gramophone Award

The contribution of Andrew Nethsingha and St John's College, Cambridge to the Evensong tradition - both in the chapel and on record - deserves great praise

Gramophone