Welsh Music

Welsh Music

Welsh Music
Director of Music: 
George Guest
Organ Scholar: 
Andrew Nethsingha
Release date: 
February 1988
Featuring: 
 • Jeremy Huw Williams (Baritone)
 • Marcus Polglase (Tenor)
 • James Turnbull (Alto)
 • Alistair Flutter (Treble)
 • Benedict Perch (Treble)
Record label: 
Sain
Catalogue number: 
Sain 1467 D

Track list

 1. Codi fy llygaid wnaf (Dilys Elwyn-Edwards)
 2. O Arglwydd, dal ni'n ddiogel (Bradwen Jones)
 3. Dwy garol gynnar (tr. George Guest): (i) Ar fore Dydd Nadolig (ii) Myn Mair
 4. Iesu, drud ddifyrrwch dynion (J. S. Bach)
 5. Dwy garol Adfent (Raymond Williams): (i) Greawdwr Nef a Daear lawr (ii) Pan fo'r stormydd garwa'n curo
 6. Y Nefoedd sydd yn datgan gogoniant Duw (Mathias)
 7. Yr Arglwydd yw fy Mugail (Dilys Elwyn-Edwards)
 8. Pum cân gyfriniol (Vaughan Williams): (i) Y Pasg (ii) Mi roddais flodau (iii) "Croeso," medd Cariad (iv) Yr Alwad (v) Antiphon
 9. Dyrchafaf fy llygaid (T. Hopkin Evans)

Share this

Latest webcast

Recorded on
1 May 2021
 • Harris: Holy is the true light
 • Responses and Preces: Radcliffe
 • Psalm 149 (Stanford)
 • Antiphon: Qui vult venire post me
 • Jackon: Evening Service in G
 • Bullock: Give us the wings of faith
 • Vierne: Final (Symphonie I)

Latest news

Clare College Song Competition

Johnians and current Choir members, Tom Butler and George Herbert, are both winners of the 2021 competition

Choral singing comes no better

Fiona Maddocks, The Observer